ระยอง-เทศบาลเมืองบ้านฉาง เป็นห่วงผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในพื้นที่ ส่งข้าวกล่องแบบดิลิเวอรี่ ส่งถึงบ้าน ป้องกันกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2563 ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง ได้ร่วมกันทำข้างกล่องอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13-30 เม.ย.เวลา 17.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวนวันละ 500 กล่อง
นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง กล่าวว่า สืบเนื่องจากผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)มากที่สุด จึงได้มีแนวคิดควรนำอาหารไปส่งที่บ้าน จึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนำรถจักรยานยนต์ภายใต้คอนเซ็ป”กรีนไบค์ ดิลิเวอรี่ ส่งตรงให้ถึงบ้าน”ซึ่งนอกจากจะนำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มส่งให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงแล้ว ยังได้ส่งถึงบ้านให้กับผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ไม่มีรายได้

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.