เหล่ากาชาดจังหวัดน่านออกรับโลหิตและมอบหน้่ากากอนามัยแบบผ้า​ ณ​ ที่ว่าการอำเภอนาน้อยเมื่อวันที่​ 22​ เมษายน​ 2563​ ณ​ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อย​ อ.นาน้อย​ จ.น่าน​ นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นางสุธาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน นำคณะ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และสาขา บริจากคโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลน่าน ออกนับบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โดยมีว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ. นายอำเภอนาน้อย /นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย นำทีมกรรมการฯ สมาชิดกิ่งอำเภอนาน้อย ร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ผู้มาบริจาคโลหิต
และได้รับการสนับสนุน การคัดกรองเบื้องต้นจากจากสาธารณสุขอำเภอนาน้อย โดยการนำของ นายจงจิตร ปิ่นศิริ สาธารณสุขอำเภอนาน้อย

และในวันนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบหน้ากากผ้าอนามัย สภากาชาดไทย  "กาชาดน่านร่วมต้าน โควิด-19 " ให้กับอำเภอนาน้อย เพื่อมอบ ต่อให้กับ อสม. เขตพื้นทีอำเภอนาน้อย  7 ตำบล 68 หมู่บ้าน. มี อสม รวม 729 คน

ในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้ประชาชน อยู่บ้านตามมาตรการ ของการป้องกันโรค การ ออกรับบริจาคโลหิต จึงต้องอาศัย การบอกกล่าว สร้างความเข้าใจ และการปฎิบัติตัว เมื่อออกมาบริจาคโลหิต  ด้านทางมหาดไทย มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรสาธารณสุข รพสต. อสม. ได้ร่วม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสร้างความเข้าใจ ในการออกมาบริจาคโลหิต. โดยแนะนำการปฎิบัติตัว ขณะออกจากบ้าน ให้ใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ทางกายภาพ ล้างมือ(ใช้เจลแอนกอฮอร์)

การออกรับบริจาคโลหิต. ครั้งนี้ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอ นาน้อย โดยมีนายอำเภอ เป็นประธานกรรมการฯ มีสาธารณสุขอำเภอฯเป็นเลขา
ได้จัดตั้ง โต๊ะคัดกรอง บริเวรทางเข้า ใช้เจลล้างมือและ แจกหน้ากากอนามัย แก่ผู้มาบริจาคโลหิต โดยมีบุคลากรวาธารณสุข อำเภอนาน้อย โรงพยาบาลนาน้อย และ อสม.ในอำเภอนาน้อย โดยการนำของ นางยุพิน ศรีต๊ะสาน นายกสมาคม อสม.จังหวัดน่าน
  นับว่าเป็นความร่วมมือที่ดียิ่งของภาคประชาชน มีผู้มาบริจาคจำนวน 183 ราย ได้โลหิต จำนวน 64,050 มิลลิลิตรชฏิลรัตน์​ เอกอนันต์​กุล​ สมาชิกสมาคมสื่อมวลชน​จังหวัด​น่าน​ รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.