รอรับได้เลย…ส.ส.เขต 7 ชลบุรี พร้อมคณะทำงานเดินทางรับมอบข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษกว่า1,600 ก.ม มาแจกบรรเทาพิษโควิด19 เมืองพัทยาเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ทำการพรรคพลังท้องถิ่งไท ถนนริมคลองเขตบางซื้อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ให้การต้อนรับนางสาวกวินนาถ  ตาคีย์  ส.ส. ชลบุรี เขต 7 พรรคพลังท้องถิ่นไท นายกัณป์ชสาน รัตนะ ผู้ช่วยและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย นายเสนีย์ ค้าขาย ผู้ช่วย ส.ส.พร้อมคณะทำงานที่เดินทางจาก จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา เพื่อรับมอบข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษกว่า1,600 กิโล มาแจกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงจากพิษโคโรนา 2019 หรือโควิด19

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 ในประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ส่งผลให้เมืองพัทยามีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากพิษของการแพร่ระบาดโรคครั้งนี้

นายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท จึงเล่งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้อที่ใกล้เคียงจึงส่งมอบข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษกว่า1,600 กิโลให้นางสาวกวินนาถ  ตาคีย์  ส.ส. ชลบุรี เขต 7 พรรคพลังท้องถิ่นไทเป็นตัวแทนแจกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติอต่อในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อบรรดทาความเดือดร้อนได้บ้าง

ภาพข่าวสมชาย​ โคตล่ามแขก​ ผู้​สื่อข่าว​ภูมิภาค​ประจ​ำ​เมืองพัทยา​จังหวัด​ชลบุรี​รายงาน​...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.