ราชบุรี ข่าว - ทหารช่าง บริจาคโลหิตสำรองเลือด"ขาด" กรมการทหารช่าง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังวิกฤตโควิด-19 ทำสภากาชาดไทยขาดเลือดสำรอง

 วันที่ 15 เม.ย.63 บริเวรลานจอดรถหน้ากองบริการ กรมกรทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี  อ.เมือง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่ และรถเคลื่อที่สำหรับบริจาคโลหิต มาให้บริการรับบริจาคโลหิตข้าราชการ  นายทหาร  นายสิบ จิตอาสาพระราชทาน และครอบครัวของกรมการทหารช่าง รวม 152 ราย

 โอกาสนี้ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ พร้อมได้มอบโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 61,000 ซีซี ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี  เพื่อนำไปใช้สำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

 สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต สืบเนื่องมาจากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ได้เชิญชวนประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการมีส่วนร่วมรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมการทหารช่าง ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.