พะเยา โควิค19 ทำพิษ วันพญาวัน คนเข้าวัดทำบุญบางตา แต่เว้นระยะห่าง กันโรควันที่ 15 เมษายน 2563 บรรยากาศ วันพญาวัน วันสำคัญวันหนึ่งของวันสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง ตามวัดวาอารามต่างๆทั่วจังหวัดพะเยา พบว่า ได้มีพุทธศาสนิกชนพาลูกจูงหลาน เข้าวัดเพื่อปักตุง และนำเข้าปลาอาหาร ทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆ กันอย่างบางตา เพราะ โรควิค -19 ทำพิษ ทำให้ชาวบ้านเข้าวัดทำบุญน้อย หรือบางครอบครัวจะให้ตัวแทนเข้ามาทำบุญ โดยนำอาหารคาวหวานตลอดจนสิ่งของอื่นๆที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคนำมาถวายพระเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันพญาวัน ซึ่งชาวล้านนาถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน


สำหรับบรรยากาศตามวัดวาอารามต่างๆพบว่าได้มีพุทธศาสนิกชน ได้พาบุตรหลาน เข้าวัดนำตุงมาปักกองเจดีย์ทราย พร้อมกับนำข้าวปลาอาหารคาวหวาน ถวายพระสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วน บุญส่วน กุศลไปให้แก่บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับไป กันบางตา เพราะ ต่างก็หวั่นกลัวกับเชื้อโรคโควิค-1 9 ที่กำลังแพร่ระบาด อยู่ในขณะนี้ ซึ่งการเข้ามาทำบุญภายในบริเวณวัด พบว่าทางวัดได้จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิค-19 โดยเตรียม เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ให้กับผู้ที่มาทำบุญ เพื่อเป็นการป้องกัน เชื้อโรคโควิค-19 ด้วย


สำหรับในวันนี้ ชาวล้านนาจะถือว่าเป็นวันพญาวัน ของวันสงกรานต์ ซึ่ง ชาวบ้านจะต้อง นำข้าวปลา อาหารแห้ง เข้ามาทำบุญที่วัดเพื่อถวายพระสงฆ์ และเป็นการ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไปให้กับบรรพบุรุษ และเครือญาติที่ได้ล่วงลับไป จึงถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ของชาวล้านนา ถึงแม้ว่า จะมีการห้ามเข้ามาทำบุญในวัด แต่ทางวัดก็ได้มีการจัดเตรียม การป้องกัน และชาวบ้านก็ป้องกันตัวเองด้วย อีกทั้งชาวบ้านยังถือว่าวันนี้วันสำคัญยังไงก็ต้องทำบุญให้กับบรรพบุรุษและเครือญาติที่ได้ล่วงลับไป เพราะ 1 ปีมีเพียง 1 ครั้งคือวัน สงกรานต์หรือวันพญาวันภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.