จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขานรับนโยบาย รมต.พม.ผวจ.จังหวัดวิกฤติ(COVID-19) จับมือ อบต.หนองไผ่แบน เดินเคาะประตูบ้านมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อมถุงยังชีพผู้ประปัญหาทางสังคม

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ กรมพัฒนาสังคมสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขานรับนโยบายท่าน จุติ ไกรฤกษ์ รมต.พม. /ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์  รักร้อย พร้อมด้วย นาย สุรศักดิ์ วงษ์นาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน​ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกิจกรรมเดินแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่​ ทุกหลังคาเรือน​ ทุกหมู่บ้าน จำนวน 4,200 คน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด​ -19 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์การปฏิบัติราชการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
     
       โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้จัดถุงยังชีพแพมเพิร์ส​ ของใช้ในชีวิตประจำวันมอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม, คนไข้ติดเตียง, ​ คนไร้ที่พึ่งจำนวน 15 ชุด​ ร่วมส่งมอบให้กับตำบลหนองไผ่แบน /ตำบลทุ่งใหญ่/ตำบลโนนเหล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลเสริมสร้างสวัดิการสังคมมี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน​มีความห่วงใยภารกิจเนื่องจากปัจจุบันประชาชน​ ได้อยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ​ การแพร่ระบาทของ​(COVID-19 ) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่บ้าน​ หยุดเชื้อ​ เพื่อตนเองและครอบครัว​ การทำงานและปัจจุบันผู้ใช้แรงงานขาดรายได้ในการดำรงชีพ​  กรมพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมีความห่วงใย จึงมอบหมายให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด​ -19  ตามภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ ห่วงใยคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่ง​ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด​ -​19​  ในพื้นที่ตำบลกลุ่มเป้าหมาย​ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองไผ่แบนตำบลทุ่งใหญ่/ตำบลโนนเหล็ก  ประชากร  4,200 คน ในพื้นที่และอีก 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้อีกด้วย
ปิยวดี​ มณีอินทร์ / ต้อย​ รอบรั้วภูธร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.