จังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมอบนโยบาย ให้แก่ตัวแทน อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิของประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมจัดทีม อสม.กว่า 6,000 คน ออกเยี่ยมเยียนประชาชนเป็นรายครัวเรือนในทุกพื้นที่ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19วันนี้ (23 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์บึงพระชนก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี  นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2,000 เครื่อง และมอบนโยบาย แนวทางการออกเยี่ยมเยียนประชาชนเป็นรายครัวเรือน ในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้กำลังใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ในพื้นที่


ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบแนวทางบริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิของประชาชนทุกคนในจังหวัด ทุกวัน ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลแบบ Real Time และระบุพิกัดที่อยู่ของประชาชนในขณะวัดอุณหภูมิได้ ผ่านระบบการติดตามสภาวะการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในระดับพื้นที่ (Covid Scan) ซึ่งได้จัดสรรเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2,000 เครื่อง เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา และจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันนี้


ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกับ อบจ.อุทัยธานี ,สำนักงานสาธารณสุข ,ฝ่ายปกครอง ,ปภ.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมนำเจ้าหน้าที่ อสม.กว่า 6,000 คน จัดทีมออกเยี่ยมเยียนประชาชนทั้งจังหวัดกว่า 320,000 คน เป็นรายครัวเรือนในทุกพื้นที่ ทั้ง 642 หมู่บ้าน 70 ตำบล 8 อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งผู้ขาดโอกาส และผู้ว่างงาน หรือตกงาน  ตามระเบียบของทางราชการ  รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชน

ด้าน นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ยังได้กล่าวถึงการสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจ และการเยียวยาให้ความช่วยเหลือ กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วยว่า หากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานใดก็ตาม หากเสียชีวิตจากการลงปฏิบัติหน้าที่ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี  จะมอบเงินช่วยเหลือทันที 1 ล้านบาท อีกด้วย...//


ข่าว : ส.ปชส.อุทัยธานี สำเนา ทองศรี รายงาน0613710441...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.