ชลบุรี - บริษัท สุกุลช่าง ทรานสปอร์ต จำกัด มอบอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้เทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 2 เครื่อง

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ผู้บริโภคหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะไปยังสถานที่ที่มีคนจำนานมาก เช่น ตลาดสด แม้จะมีมาตรการออกมารองรับก็ตาม ทั้งการทำความสะอาดที่บ่อยขึ้น หรือมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา มากขึ้น  นายธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์ ประธานบริษัท สุกุลช่าง ทรานสปอร์ต จำกัด ได้มอบอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเทศบาลเมืองศรีราชาโดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นผู้รับมอบ โดยจะนำมาตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดสดทั้งสอง ของเทศบาลเมืองศรีราชาโดยจะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา อยู่ประจำจุด เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและพ่อค้า แม่ค้า ที่มาจับจ่ายและขายของในตลาด รวมถึงลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 ด้วยยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.