อำเภอลืออำนาจ แจกเสื้อกั๊กฝ่ายปกครองให้กับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมรับเจลล้างมือไปประจำหน่วยงาน ณ ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563  เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส มอบเสื้อกั๊ก จำนวน 9 ตัว ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับทุกคน และยังมอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 10 แห่งๆ ละ 4 ลิตร เพื่อนำไปใช้ล้างมือป้องกันโรคไวรัสโคโรนา
     อนึ่ง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีคมนาคม ได้ประสานมอบเสื้อกั๊ก จำนวน 272 ตัว ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เมื่อมีผู้เกษียณอายุราชการจึงมีการเลือกตังใหม่ทำให้บุคคลเหล่านี้ยังไม่มีเสื้อกั๊กในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง อำเภอลืออำนาจ จึงได้จัดหาเสื้อกั๊กมามอบให้จำนวน 9 ตัว
      เวลา 10.00 น. นายอำเภอลืออำนาจและคณะ ได้ตรวจแนะนำการทำงานของห้องทะเบียนอำเภอลืออำนาจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ  สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.