อุทัยธานี-บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ 2,500 ลิตร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ นำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (20 เม.ย. 63) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 2,500 ลิตร จากนายชัยนรินท์ ถิระจรัสพัฒน์ ผู้จัดการภาค ตัวแทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ และนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้

จากสถานการณ์ในปัจจุบันโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งในจังหวัดอุทัยธานี มีความต้องการใช้แอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ล้างมือ ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแอลกอฮอล์ในท้องตลาด ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบมาใช้ฉีดพ่นและทำเจลล้างมือได้อย่างเพียงพอ

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอทิลแอลกอฮอล์ 72% สำหรับฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้นผิว ลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้กับจังหวัดอุทัยธานี นำไปมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล ได้มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวขอบคุณ ที่ภาคเอกชน โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาของส่วนรวม และเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกับภาคราชการ เพื่อสู้วิกฤตในครั้งนี้ร่วมกัน  ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี จะได้นำแอลกอฮอล์ที่ได้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดอุทัยธานี ต่อไป

นายสำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.