หน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยกันลำเลียงถุงยังชีพไปบริจาคให้กับประชาชนชาวพังงาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

ทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ในการลำเลียงถุงยังชีพ ไปบริจาคให้กับประชาชนชาวพังงาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 สั่งการให้ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเลจังหวัดพังงา จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 1 คันพร้อมพลขับ และจัดกำลังพล 8 นาย ช่วยในการลำเลียงถุงยังชีพของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จำนวน 300 ชุด จากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ไปยังท่าเรือเจียรวนิช ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเพื่อ ลำเลียงต่อไปยังอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรือเฟอรี่เกาะยาวเซนต์เตอร์ พร้อมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน อำเภอเกาะยาว ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ต่อไป


ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.