จังหวัดนครสวรรค์ จัดทีม ลงพื้นที่ ตรวจการปฏิบัติงานในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิท-19) ซึ่งมีแนวโน้มมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดการ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดได้ตั้งทีมโดยมอบหมายให้ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และนายสมเกีรยติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  ได้เดินทางมามอบนโยบาย ให้แก่ ชุดปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอแม่วงก์ ทางรองผู้ว่า พร้อมคณะได้มอบนโยบายที่ รพ.สต.วังซ่าน อบต.เขาชนกัน รพ.สต.เขาชนกัน รพ.สต.แม่เลย์ และ รพ.สต.คลองน้ำโจน ซึ่งในการปฏิบัติงานในการป้องกัน และยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัส
ทางอำเภอแม่วงก์ ได้นำคณะเข้าพื้นที่เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และ สอบถามปัญหา อุปสรรค ของชุดปฏิบัติการดังกล่าวโดยชุดปฏิบัติงานกล่าวว่า ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 97 ราย สรุปวันครบ 14 วัน ออกจากพื้นที่และมีอาการปกติจำนวน 88 ราย และอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังจำนวน 119 ราย สุนทรภู่เดินทางกลับมาจากจังหวัดอื่นๆจำนวน 123 ราย ก็ระวังครบ 14 วันออกจากพื้นที่และมีอาการปกติจำนวน 49 ราย อยู่ในระหว่างเฝ้าระวังจำนวน 74 ราย

ภาพข่าวโดย อัมพณ / ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.