ข่าวแพร่ ส.ส.แพร่เขต 1 ลงพื้นที่เองช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงค้นหาร่วมกับมูลนิธิและสมาคม

เมื่อวันที่7เมษายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมานายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่เขต1พรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายอรรถพล คำมีสว่าง ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ภาคเหนือพร้อมชุดกู้ภัยและสมาคมออกค้นหาตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนตามพื้นที่และชุมชนต่างๆในพื้นที่เขต1ในด้านการส่งตัวคนไข้เพื่อส่งต่อไปรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลของรัฐตลอดถึงการรับส่งผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ได้รับรายงานมาจากผู้นำชุมชนก็จะลงพื้นที่อย่างทันท่วงทีหลังจากที่ได้รับการประสานมา จากการที่ได้ลงพื้นที่ก็พบกับปัญหาหลายๆด้านของผู้ป่วยเองตลอดถึงผู้ดูแลส่วนมากแล้วจะเป็นผ้สูงอายุอาศัยอยู่กันตามลำพังแม้กระทั้งผู้ยากไร้ยากจนที่ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มร้อยจึงพบว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอีกจึงได้ศึกษาหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานองค์ที่มีความพร้อมด้วยบุคลากรทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอดถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลจึงถือได้ว่าเรื่องดังกล่าวผู้ป่วยทุกรายควรจะมีสวัสดิการของภาครัฐลงมาเยียวยาแก้ไขตลอดถึงหน่วยงานที่มีบทบาททั้งในด้านอาสาไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสมาคมตลอดถึงสมาชิกที่ร่วมออกปฎิบัตงานอย่างมีความเสียสละทั้งที่ไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไดๆในการปฎิบัติงานอย่างจิตอาสาและร่วมงานกับหน่วยงานได้กับทุกภาคส่วนจึงเห็นสมควรได้รับการพัฒนาองค์กรต่อไปณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.