ระยอง-เทศบาลตำบลมาบข่า มอบอุปกรณ์ ในการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบให้เรือนจำกลางระยอง

ที่ เรือนจำกลางระยอง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เทศบาลตำบลมาบข่า โดยนายกเทศมนตรี(นายอาจิน อ่ำพุด) มอบหมายให้ปลัดเทศบาล(นายมนูญ วิวรรณ) นำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบให้กับบุคลากรของเรือนจำกลางระยองและเรือนจำพิเศษระยอง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อต้องดูแลผู้ต้องขังที่มีประมาณ 8,000 คน

  ในการนี้ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง(นายนัสที ทองปลาด)ให้เกียรติมารับมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและขอบคุณนายกเทศมนตรี(นายอาจิน อ่ำพุด)และปลัดเทศบาลฯรวมถึงบุคลากรของเทศบาลทุกคนที่มาร่วมเติมเต็มให้การรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต้น ข่าวนิคมฯ ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.