สระแก้ว-แม่ทัพภาค 1 เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพร.สระแก้ว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 เม.ย. พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อม พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่1 และคณะร่วมมอบเงิน จำนวน  2,194,548 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาท) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยมีนายแพทย์สุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมรับมอบ ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว     สำหรับเงินบริจาคในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายประกอบด้วย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1  คณะนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 38  กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ บริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ จำกัด และบริษัทดีที่สุด คาร์ แอน เซอร์วิส จำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ  บริษัท สมชายคาร์เซนเตอร์ อรัญ จำกัด   บริษัท เอสซีซี มอเตอร์ สระแก้ว จำกัด และมณฑลทหารบกที่ 19 สนับสนุน Faceshield  เจลแอลกอฮอล์ รวมยอดเงินทั้งหมดจำนวน 2,194,548 บาท และจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารักษา ซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่จะจัดซื้อมีดังนี้  1. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังเกี่ยวกับกระดูก,กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆ    2. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง   3. อุปกรณ์ออกกำลังและส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนและมือ จำนวน 1 เครื่อง   4. สมทบทุนปรับสถานที่/อาคาร กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพร.สระแก้ว  เพื่อลดความแออัดและเสริมประสิทธิภาพมากขึ้นในการฟื้นฟูและการทำกายภาพบาบัด ในกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำหรับผู้มีจิตศรัทธาประสงค์อยากร่วมบริจาคเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 037-243018-20   081-9826611 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล.

รักพงษ์ กิตติวรเมธี/สระแก้ว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.