ศรีสะเกษ-ทหารพรานที่ 23 ออกช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19

วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23 ได้สั่งการให้จัดกำลังทหาร นำโดย ร้อยโท สิทธินันท์ หมู่ไพบูลย์ เข้าพบปะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรปลูกแตงกวา บ้านโคกเจริญ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ปลูกแตงกวาราคาตกต่ำขายไม่ได้ราคาเดินทางมาค้าขายลำบาก โดยให้กำลังพลเข้าช่วยเหลือเก็บและซื้อแตงกวากับกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำแตงกวาไปประกอบเลี้ยงกำลังพลภายในหน่วย
    ด้านพันโท ไกรพล เจริญชัย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2304 พร้อมกำลังพล 2 นาย ร่วมกับ นายโชคชัย สายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย ได้ช่วยสนับสนุนซื้อฝรั่งภายในสวนของ นายพิพัฒน์  พร้อมพรม บ้านหนองเม็ก เลขที่ 96 ม.4 ต.เสาธงชัย  เกษตรกรที่ได้ผลกระทบเช่นกัน โดยจะนำผลไม้ฝรั่งไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในฐานปฏิบัติการเพื่อรับประทานต่อไป
นายพิพัฒน์  พร้อมพรม เกษตรกรสวนฝรั่ง ได้กล่าวขอบคุณและดีใจมากที่ทหารพรานที่23และองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยเข้ามาช่วยเหลือ ของขายไม่ได้ ราคาก็ไม่ดี ตลาดก็ปิด ดีใจที่ทหารออกมาดูแลช่วยซื้อในยามที่ประชาชนเดือดร้อน หวังว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์โควิด-19โดยเร็ว

    ทีมข่าวชายแดนถ่ายภาพ / วสันต์ ดอกไม้ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.