สงขลา-ภาคเอกชน มอบชุดป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้ตำรวจเมืองท่าบ่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ ( 30 เม.ย. 63 ) ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ภ.จว.สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี. ผบก.ภ.จว.สงขลา  คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภ.จว.สงขลา พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สงขลา, ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา, ศพฐ.9 และศพฐ.9 (สน.) ได้มอบเวชภัณฑ์และสิ่งของให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา, ศพฐ.9 และ ศพฐ.9 (สน.) เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในขณะปฏิบัติงาน โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ คุณฉัตรแก้ว คชเสนี ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารชายแดนใต้/ประธานกรรมการบริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้และบริษัทในเครือ คุณศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข รองประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารชายแดนใต้/ประธาน สมาคม SME คุณฐิดารัตน์ สิริธนนนท์สกุล


กรรมการบริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด(มหาชน) คุณศุภโชค งามวิวัฒน์ธรรม บริษัท พรีคลีนแอนเดอร์ไพร์ส งของมามอบให้ทุกท่าน ทั้งส่วนราชการ และภาคเอกชน ซึ่งจะได้มอบให้กับ ผกก. หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจใช้ดื่มในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพ/ข่าว/สมพร   หาญณรงค์                   

ขับเคลื่อนโดย Blogger.