ชลบุรี - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกสิ่งของช่วยเหลือช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19 วัดสามัคคีบรรพต

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 เม.ย.63 ที่วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดย พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ พระครูวิธานธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์โรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 วัดสามัคคีบรรพต โดยมี พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต ให้การต้อนรับ และได้ร่วมแจกสิ่งของให้กับประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ทางวัดสามัคคีบรรพตได้แจกสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา ซึ่งจัดไว้เป็นชุดๆ โดยใส่กระเช้าแบบหิ้วแจกครอบครั้วละ 1 ชุด ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต กล่าวว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้วัดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ และให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการหรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน กับให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด และได้จัดให้วัดสามัคคีบรรพตเป็นศูนย์โรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางวัดจึงได้จัดแจกอาหารและสิ่งของให้แก่ผู้เดือดร้อนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดำรงชีวิตของผู้ประสบความเดือนร้อนดังกล่าว โดยในวันนี้จัดให้บริจาคสิ่งของ อาทิ ข่าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา โดยใส่ในกระเช้าเป็นชุดๆ และแจกให้ไปพร้อมกระเช้าแก่ประชาชนชาวบางเสร่ โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายอำเภอสัตหีบ ร่วมแจกสิ่งของในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย  0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.