นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจชุดปฏิบัติงานตั้งด่านจุดสกัดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันนี้ 12 เมษายน 2563 เวลาระหว่าง 21.03 น.-23.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ลงพื้นที่จุดตรวจ บ.ป่ายายมุ้ย ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยวจุดตรวจ บ.ห้วยรั้ว ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยวซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตอำเภอชุมแสง และจุดตรวจในเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เพื่อให้มีขวัญ กำลังใจ พร้อมชี้แจงภารกิจมอบหมายหน้าที่ ในการตั้งจุดตรวจชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนปฎิบัติตามข้อกำหนดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ในการควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 และออกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด รวมทั้งการห้ามจำหน่ายสุราและการนั่งรวมกลุ่มดื่มสุราด้วย โดยแต่ละจุดจะมีฝ่ายปกครอง(ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.)สมาชิกอบต. สมาชิกอปพร. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. ปฎิบัติงานอย่างเข้มแข็ง /โดยวันนี้ได้มี พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผกก.สภ.เก้าเลี้ยว น.ส.พิชามญช์ ธวัชชัยวิสุทธิ์ ปลัดอำเภอ ได้ผลักเวลากันออกเยี่ยมจุดตรวจด้วย

ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.