อุทัยธานี - รองผู้ว่าราชการ จัดรายการวิทยุ "อุทัยธานี ห่วงใย สงกรานต์ปลอดภัย โควิด-19" เพื่อชี้แจงประกาศจังหวัดอุทัยธานี คำแนะนำ และข้อห้ามปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เย็นวันนี้ (11 เม.ย. 63) เวลา 17.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 อำเภอเมืองอุทัยธานี  นายณรงรค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้  นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมจัดรายการ "อุทัยธานี ห่วงใย สงกรานต์ปลอดภัย โควิด-19" โดยมี พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมตวง หัวหน้าสถานีวิทยุกระเสียง 934 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ชี้แจงรายละเอียดตามประกาศจังหวัดอุทัยธานี ที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน ประกาศเรื่อง ปิดสถานที่เขื่อนทับเสลา (เขื่อนระบำ) อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว และบ่อน้ำพุร้อนสมอทอง ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป และประกาศปิดสถานประกอบการ ร้านค้า พื้นที่ หรือบริเวณ ที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท ทั้งปลีกและส่ง เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 11 – 20 เม.ย. 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี


นอกจากนี้ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ เช่น งดเว้นการจัดสงกรานต์ในทุกระดับ ขอความร่วมมืองดการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ หรือหากกราบไหว้ขอพรพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร  งดเว้นการพรมน้ำมนต์ งดเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อยู่ไกล ให้โทรศัพท์หรือแชทไลน์หากันแทน 

สำหรับการจัดรายการในวันนี้ มีสถานีวิทยุ วส.934 FM 88.75 MHz เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณเสียง ผ่าน Facebook Live เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว และวิทยุชุมชน ร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงไปให้พี่น้องชาวอุทัยธานี ได้รับฟังอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการตอบคำถาม ข้อสงสัย ของประชาชนที่สอบถามเข้ามาในรายการดังกล่าว ด้วย

ข่าว ส.ปชส.อุทัยธานี
สำเนา ทองศรี รายงาน  0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.