"พ่อเมืองสี่แคว" มอบเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาทุกข์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอไพศาลี

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอไพศาลี  โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง นายอำเภอไพศาลี พันตำรวจเอกถาวร รวมกิ่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไพศาลี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี

          นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง นายอำเภอไพศาลี ได้กล่าวรายงานว่า อำเภอไพศาลี ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งทางอำเภอไพศาลีได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งทางอำเภอไพศาลีจำนวนผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและต่างจังหวัดรวม 1679 ราย พ้นกำหนดเฝ้าระวัง ในการกักตัว 14 วันจำนวน 1364 ราย และจำนวนเฝ้าระวัง 318 ราย ซึ่งการประชาสัมพันธ์มาตรการการยับยั้งการแพร่ระบาด ทางอำเภอจะจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ในจุดต่างๆ ที่กำหนด ซึ่งในวันนี้มี ผู้แทนจากชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เป็นผู้แทนเข้ารับมอบถุงยังชีพเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงๆต่อไป

          ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการส่งมอบถุงยังชีพลงสู่พื้นที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2663 เป็นต้นมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีความเดือดร้อนจริงๆ ให้ได้รับการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนจริง ให้ครบทั้ง 15 อำเภอ
ภาพข่าว อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.