"คนไทยไม่ทิ้งกัน"ดูแลทุกข์สุขของชุมชนเป้าหมาย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ. ชุมชนเขาโรงครัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 16.30 นาฬิกา ที่ชุมชนเขาโรงครัว อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  พันโทสาธิต หารจันทร์
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับผู้แทน หน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 4
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
สาธารณสุขวัดเขาจอมคีรีนาถพรต    องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก และ อาสาสมัครหมู่บ้านชุมชนเขาโรงครัว จัดกิจกรรมดูแล ทุกข์สุขของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทางกองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ ได้นำรถครัวสนาม มาประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้แก่ชุมชนรอบค่าย บริเวณชุมชนเขาโรงครัว ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยทำข้าวกล่องแจก จำนวน 100 กล่อง พร้อมทั้งแจกมอบข้าวสารจำนวน 300 ถุงและมอบหน้ากากอนามัย สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 100 ชิ้น พร้อมกันนี้ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพให้จำนวน 1 ราย ซึ่งวันนี้มีประชาชนมาร่วมรับแจกข้าวประมาณ 300 คน ณ ชุมชนเขาโรงครัว ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ภาพข่าว อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.