"คนไทยไม่ทิ้ง" นำอาหารแจกผู้ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโควิด 19

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 17.30 น. พล.ร.7/ศอ.จอส.พล.ร.7 ร่วมด้วย พัน.พัฒนาที่ 3 ได้จัดทำอาหาร/น้ำดื่มจำนวน 300 กล่อง และ หน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 300 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายฯให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สัญจร ไป/มา และมวลชนรอบค่าย โดยในวันนี้หน่วยได้ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการค้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุน ถุงยังชีพ(ข้าวสาร,อาหารแห้ง) น้ำเต้าหู้ จำนวน 300 ชุด รวมถึงผู้ใจบุญ ที่ผ่านไป/มาแวะเวียนมาร่วมมอบ ผักสด และไข่ไก่ ให้กับหน่วยเพื่อแจกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมผู้มารอรับอาหารกล่องและถุงยังชีพในวันนี้ประมาณ 600 คน

โดย พล.ร.7 และหน่วยทหารในพื้นที่ อำเภอแม่ริม หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยทำการแจกอาหารกล่องและชุดอาหารแห้งไปแล้วรวม  3,400 ชุด หน้ากากอนามัย 400 ชิ้น และผักสดรวมถึงอาหารชนิดอื่นๆอีกหลายรายการ

ประชาชนที่มารับบริการได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบคัดกรองที่หน่วยได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี และมีประชาชนจิตอาสา ,ภาคเอกชนได้นำวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหาร มาสนับสนุนเพิ่มเติมฯผลการปฏิบัติฯประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมากผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภธร 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.