หนองบัวตรวจเข้ม ตั้งด่านคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประจำจุดตรวจ จุดบริการแยกวังมะเดื่อ


 
หนองบัวตรวจเข้ม ตั้งด่านคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประจำจุดตรวจ จุดบริการแยกวังมะเดื่อ
    ในการตั้งด่านจุดตรวจนี้เพื่อเป็นการบูรณาการของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องระหว่าง จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) กับจุดตรวจช่วงสงกรานต์ และจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยจากการประกาศตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไปในตัว
   วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ได้มอบหมายให้นายมนต์เอก กิจธิคุณ ปลัดอาวุโสอำเภอหนองบัวพร้อมด้วย พ.ต.อ.เอกชัย พัฒนาดี ผกก.สภ.หนองบัว เกษตรอำเภอหนองบัวพร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับชุดปฏิบัติการในด่านตรวจ ณ จุดตรวจแยกวังมะเดื่อ  ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
บนถนนทางหลวงหมายเลข 11 ซึ่งเป็นถนนสายหลักสู่ภาคเหนืออีกเส้น มีเขตติดต่อระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิจิตร



 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแรด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกลับ  สมาชิก อปพร. อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์........

 


ภคพล ครองสิน/นครสวรรค์....รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.