นายอำเภอหนองบัวมอบหมายให้ปลัดอำเภอออกเยี่ยมเยียนผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 09.30น.-13.00 น.นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว  ได้มอบหมายให้  นายมนต์เอก กิจธิคุณ ปลัดอำเภอ นายประเสริฐ  เมืองศรี ผญ.ม.5 นายสมัคร  หิรัญคำ แพทย์ประจำตำบล  ดต.ดาวรุ่ง  จันทร์อำไพ สภ.หนองบัว ผช.ปค. อสม.ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน  ออกประชาสัมพันธ์ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งห้ามบุคคลใดออกนอกเคหะสถานในเวลา 22.00น. - 04 .00 น.ของวันรุ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน การป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด  การสวมหน้ากากอนามัย  การล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอร์เจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ได้มอบหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าใว้ให้กับชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์การงดการเล่นน้ำสงกรานต์ ห้ามร้านค้าจำหน่ายสุรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 เม.ย.63 ห้ามรวมตัวกันมั่วสุม ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ได้ออกตรวจ และเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังและการกักตัวระยะเวลา14วันให้อยู่ภายบ้านพักและแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ภคพล ครองสิน / นครสวรรค์.....รายงาน

  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.