ราชบุรี - อบจ.ราชบุรี สละเงินเดือน 10 % สนับสนุนต้านโควิด -19

พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบจ.ราชบุรี ประกาศสละเงินเดือน 10 % เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อจัดตั้งกองทุนให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ราชบุรี รวม 11 แห่ง พร้อมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ covid-19

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 เม.ย.63 ที่หน้าอบจ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์โควิด-19 และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการรณรงค์การกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการ และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนรวม 20 คัน โดยจะออกรณรงค์ อำเภอละ 2 คัน รวม 10 อำเภอ

          นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เปิดเผยว่า อบจ.ราชบุรี ทั้งฝ่ายผู้บริหาร สมาชิก และข้าราชการของ อบจ. ขอให้กำลังใจบุคลาทางการแพทย์ พยาบาลที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกอบจ. และส่วนข้าราชการอบจ.ได้ร่วมกันสละเงินเดือน 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อจัดตั้งกองทุนให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ราชบุรี รวม 11 แห่ง ตั้งเป้าไว้โรงพยาบาลละ 30,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง และยังเปิดกิจกรรมให้ความรู้เป็นการประชาสัมพันธ์โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ประมาณกว่า 20 คัน ออกประชาสัมพันธ์อำเภอต่างๆเพื่อให้ความรู้ประชาชนเรื่องอันตรายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้มีการเก็บขยะอันตราย เช่น หน้ากากอนามัยที่ประชาชนสวมใส่ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี    อบจ.ราชบุรี ยังสนับสนุนงบประมาณโครงการเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ราชบุรี โดยใช้เตียงจำนวน 125 เตียง งวดแรกใช้งบประมาณกว่า 1 ล้านบาทเศษ และยังมีโรงพยาบาลต่างๆ ขอเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะทำเป็นโรงพยาบาลสนามอีกจำนวนประมาณ 80 ล้านบาท ทาง อบจ.ราชบุรี จะได้เร่งให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนชาวราชบุรีต่อไป

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย (เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.