พะเยา TOT พะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังทอง และเทศบาลเมืองพะเยา ขนส่งจังหวัดพะเยาร่วมรณรงค์ต่อต้าน ไวรัสโควิด 19

นางสาวสุคนธรส  เหล่าศิริไพศาลวัฒนา  ผู้ช่วยผู้จัดการ TOT พะเยานำทีมร่วมต้านและป้องกัน  ไวรัส Covid 19  โดยเร่งทำความสะอาดตู้โทรศัพท์ตามจุดต่างๆ  ที่มีผู้ใช้บริการเป็นประจำ  ในพื้นที่ตำบลท่าวังทองบริเวณวัดยั้งย่องซึ่งใกล้กับชุมชนและโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มักมีผู้มาใช้บริการเป็นประจำ โดยมีนายอนุราช  เทศทอง  ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง  พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารสุขตำบลเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning  พร้อมกับชูป้ายให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไวรัส  Covid 19  อีกด้วยส่วนที่สถานีขนส่งพะเยาจะมีประชาชนจำนวนจำมากที่มาใช้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จึงต้องเร่งมีการเช็ดทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้ิอบริเวณตู้และหูโทรศัพท์ครบทุกเครื่องเพื่อสร้างมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ เนื่องจากเป็นสถานที่มีประชาชนมากอีกสถานที่หนึ่ง  จึงต้องคอยดูแลและบริการในด้านความปลอดภัยให้มาก  ส่วนตามจุดต่างๆ  ก็จะมีเจลล้างมือไว้บริการให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งนอกจากนี้  นางสาวจุฬาสินี  โรจนกำจร  นายกเทศบาลเมืองพะเยายังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มาใช้บริการที่สถานีขนส่งโดยขึ้นไปเช็ดทำความสะอาดบนรถ  เบาะผู้โดยสารและบริการเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้โดยสารอีกด้วย


ภาพข่าวโดย พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.