จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) คุมเข้มมาตราการป้องกัน และรักษาความสะอาด ที่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อ เวลา 09.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทำความสะอาดเช็คล้างบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงานต่างๆในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายการรักษาความสะอาดภายในหน่วยงานศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ของนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทำความสะอาดเช็คล้างบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน  เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

  ทั้งนี้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทุกหน่วยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ให้ปฏิบัติด้านการรักษาความสะอาดตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดมาตราการดังนี้
1. ปรับทางเข้า-ออก ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ให้เหลือเพียง 1 ช่องทาง
2. ก่อนเข้าภายในตัวอาคารหลักของศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และติดสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ทั้งบุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยได้มีบริการจัดเจลล้างมือให้ทุกคนได้ทำความสะอาดมือก่อนเข้าไปในบริเวณตัวอาคาร
3. เมื่อจะใช้ลิฟ ได้มีแผนผังแสดงแบบการยืนในลิฟให้ผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการยืน
   จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าใจในระบบการป้องกัน และเพื่อร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019  ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ โดยทุกคนสามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น โดยยึดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย เมื่อจำเป็นต้องอยู่ในที่ชุมนุมชนภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.