จังหวัดอุทัยธานีหน่วยงาน one home สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รณรงค์ “ KiCk Off แจกหน้ากากอนามียแบบผ้าแบบมีเงื่อนไข COVID ๑๙

ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วย 
นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาจังหวัดอุทัยธานีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้นำชนเผ่ากะเหรี่ยงแก่นมะกรูด ร่วมแจกหน้ากากแบบผ้า ร่วมกัน KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า “  จำนวน 500 ชิ้น ขึ้นไปกิจกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความรู้การเผยแผ่สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจต่อการป้องกันการแพร่เขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยชนเผ่ากะเหรี่ยงแก่นมะกรูด ร่วมมาร่วมกิจกรรมสอนสาธิตการล้างมือให้ถูกวิธี 7 ขั้นตอนพร้อมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 500 ชิ้น ณ ถนนคนเดินตรอกโรงยา จังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้อีกด้วย.


ปิยวดี​ มณีอินทร์/ภาพ-ข่าว​ /// ต้อย​ รอบรั้วภูธร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.