"เพื่อชาวนครสวรรค์" ถ้าเราไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา นครสวรรค์ สู้ ๆ

วันนี้ (20 มีนาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ดำเนินการสั่งล้างทำความสะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ตลาดสดเทศบาลฯ สถานที่สาธารณะ ถนน และทางเท้า อีกทั้ง ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ตลาดเทศบาลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ จำนวน ทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมทำความสะอาด และในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายรวมพลังทำความสะอาดเมืองนครสวรรค์พร้อมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ภาพข่าวโดยอัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 061952544
ขับเคลื่อนโดย Blogger.