จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจับมือพัฒนาชุมชนจังหวัด KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“ KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า “  นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง   ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดย นายสมเกีตรติ กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ การพัฒนาขุมชนรักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีได้กล่าวเพิ่มเติม​ ได้บูรณาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี อพม.ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการ“ KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน/กศน./แรงงานกลุ่มสตรี และฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาขุมชน ทั้งหมด 8 อำเภอ กลุ่ม​ OTOP ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการร่วมกันโครงการ“ KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ กิจกรรมมีการคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การเผยแผ่ความรู้สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจต่อการป้องกันการแพร่เขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ )
   นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กล่าวตอนท้ายเพิ่มเติมได้จัดเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมสอนสาธิตทำหน้ากากแบบผ้าจำนวน  ๑๐ ท่าน พร้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบนซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่จำนวน  ๑๕ ท่าน มาสอนสาธิตให้ความรู้ทำหน้ากากแบบผ้าลวดลายต่างๆ​ พร้อมแจกหน้ากากแบบผ้าในกิจกรรมอึกด้วย ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  ๒๕๐ คน.
ปิยวดี​  มณีอินทร์​ /ภาพ-ข่าว​ /////   ต้อย​ รอบรั้วภูธร​  / รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.