"พ่อเมืองสี่แคว"ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (21 มีนาคม 2563) เวลา 17.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นห้างสรรพสินค้า เดอะวอล์คและห้างสรรพสินค้าแม็คโคร เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของห้างสรรพสินค้าต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้า และแนะนำประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองในเบื้องต้น ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามครั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าThe Walk มีการตรวจวัดไข้และมีน้ำยาล้างมือก่อนเข้าห้างโดยปิดประตูห้างทุกด้านเปิดให้เข้าด้านเดียว/ ห้างแม็คโครมีการตรวจวัดไข้และมีเจลล้างมือเช่นเดียว

!!!!อัมพณ รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.