ประชาชน เดินทางซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19

วันที่ 12 มีนาคม  2563 นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายจากพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ให้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยผ่านร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน 1 ร้านค้า คือร้านเทพธัญญะ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 1,000 ชิ้น (250 แพ็ค)  ราคา 10 บาท/แพ็ค/4 ชิ้น (ชิ้นละ 2.50 บาท) โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 น.  จนกว่าสินค้าจะหมด
  ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจต่อแถวซื้อหน้ากากอนามัยและจำหน่ายหมดภายใน 15 นาที 
  สำนักงานฯ ได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์หน้ากากอนามัย และการจำหน่ายผ่านร้าน  ธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้าใจ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนได้ชี้เบาะแส หากพบการกระทำผิดหากพบเห็นผู้กระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) เกินราคาที่กฎหมายกำหนด คือชิ้นละ 2.50 บาท โทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สามารถแจ้งสายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์. 0-5622-1091
ภาพข่าวโดย อัมพณ รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.