เก้าเลี้ยว เปิดโครงการ สร้างความเชื่อมั่น ด้านอาชีพและรายได้ ให้กับชุมชน

วันที่  12 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนางวรรณรวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดผกา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ ณ บ้านแหลมสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (ภาคปฏิบัติ)ไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในชุมชน และให้มีรายได้ ซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่า เป็นการหารายได้ให้กับชาวชุมชน หลังจากว่างการเก็บเกี่ยวด้านการเกษตร ให้หันมามีอาชีพ เสริม เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป ณ บ้านเแหลมสมอ หมู่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว


ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.