สงขลา ยืนยัน ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโรค COVID-19 เดินหน้ามาตรการการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการขนส่งสาธารณะ

วันนี้ (12 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง   ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการหารือในหลายประเด็น อาทิ ข้อสั่งการ EOC สถานการณ์โรคมาตรการ กรณี COVID-19 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการบังคับใช้กรณี COVID-19 การเตรียมความพร้อมรับแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง การเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย การจัดกิจกรรม การสื่อสารความเสี่ยง การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับสถานบริการสาธารณสุข การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันกรณีสำหรับประชาชนทั่วไป การผลิตหน้ากากผ้า และการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรค
 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งพบเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม 2019 ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน และมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลก จำนวน 114,629 ราย รักษาตัวจนหายแล้ว จำนวน 64,277 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 4,030 ราย อัตราการเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 3.52
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 59 ราย อยู่ในอันดับที่ 31 ของโลก กลับบ้านแล้ว จำนวน 34 ราย อยู่ในการรักษา จำนวน 24 ราย โดยผู้ป่วย 6 รายล่าสุด แบ่งเป็นคนไทย 2 ราย ซึ่งเป็นพนักงานสนามบินสุวรรณภูมิ , คนไทย 1 ราย เป็นพนักงานบริษัทที่มีประวัติสัมผัสชาวต่างประเทศ 2 ราย , เป็นคนไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และอีก 1 ราย เป็นชาวสิงคโปร์ที่มีกิจการในไทย ขณะที่มีผู้ป่วยชีวิตแล้ว 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสจนไม่พบเชื้อ COVID-19 แล้ว ซึ่งเสียชีวิตจากระบบปอด และหัวใจล้มเหลวจากการที่สภาพปอดเสื่อมแต่เดิม ซึ่งจะให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติหารือว่านับเป็นการเสียชีวิตจาก COVID-19 หรือไม่
 โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 60 ราย ผลตรวจเป็นลบทั้ง 60 ราย
มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง 6 ราย ติดตามต่อจนครบ 14 วันแล้วไม่ป่วย แรงงานกลับจากประเทศเสี่ยง 6 ราย ทุกรายตามเจอแล้ว ทั้งหมดอยู่ระหว่างการติดตามอาการ ซึ่งจังหวัดสงขลาในขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน
 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำ และขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนในการป้องกันตนเอง และประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านขนส่งสาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจำทาง , สถานีขนส่งต่าง ๆ , สนามบิน , สถานีรถไฟ , ท่าเรือ ฯลฯ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานในการทำความสะอาดสถานที่ พร้อมจัดบริการแอลกอฮอล์เจลให้กับผู้เข้ารับบริการ และขอยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์ของ COVID-19 ของจังหวัดสงขลา ยังอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน และยังคงดำเนินการตามมาตรการการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งการเฝ้าระวังที่ด่านฯ , โรงพยาบาล ชุมชน , การดูแลรักษา และป้องกันการแพร่เชื้อ , การติดตามผู้สัมผัส และควบคุมโรค , การสื่อสารความเสี่ยง , มาตรการทางสังคม และกฏหมาย, การประสานงาน และรวบรวมข้อมูล พร้อมขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ขอให้ป้องกันโดยการ หมั่นล้างมือด้วยสบู่ และแอลกอฮอล์เจล ปิดปากปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ที่สาธารณะ สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ร่วมกับไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ใกล้บ้านทันที

ภาพข่าวโดย สมพร  สงขลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.