พ่อเมืองสี่แคว เตรียมรับมือการเดินทางของแรงงานจากกรุงเทพมหานคร หลังผู้ว่าฯ กทม. มีคำสั่งปิดหลายสถานที่ตาม พรบ.โรคติดต่อเพื่อควบคุมการระบาด Covid-19

วันนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนครสวรรค์  ตั้งโต๊ะร่วมตรวจสอบเก็บข้อมูลชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์จากปะชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  เพือ่จัดทำฐานข้อมูลเฝ้าระวังและควบคุมโรค  นำส่งให้ผู้รับผิดชอบและอาสาสมัครในพื้นที่  ในขณะที่บรรยากาศการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาหลังจาก ผู้ว่าฯ กทม. มีคำสั่ง ตาม พรบ.โรคติดต่อ เพื่อควบคุมการระบาด Covid-19 ปิดสถานที่ต่่างๆ ตั้งแต่ 22 มี.ค.- 12 เม ย.  ล่าสุดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์มีรถขนส่งผู้โดยสารจากทางกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องแต่ไม่หนาแน่น  ทั้งมีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดนครสวรรค์และเดินทางขึ้นสู่จังหวัดต่างๆทางภาคเหนือ
ในขณะที่มาตรการรองรับประชาชนที่เดินทางกลับของจังหวัดนครสวรรค์  จะมีการตั้งทีมทุกหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าและมีอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านเป็นลูกทีม ระดับตำบลจะมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีโรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเป็นเลขาและทำหน้าที่แนะนำเป็นพี่เลี้ยงให้ทีมหมู่บ้าน
ส่วนการเฝ้าระวังหากมีบุคคลใดที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ถูกกำหนดไว้ หรือเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑล จะต้องค้นหาและรายงานให้อำเภอ เพื่อประสานให้ ทีมสาธารณสุข และ รพ.สต.เข้าไปแนะนำการปฏิบัติตนให้กับเจ้าตัว และมอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้านและอสม.ในหมู่บ้านนั้น ติดตามวัดไข้และให้คำแนะนำทุกวันจนครบ 14 วัน หากมีไข้และต้องเข้ารับการตรวจรักษาจะมีทีมสาธารณสุขเข้าไปโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดยานพาหนะรับส่ง เป็นต้น
ในขณะเดียวกันก็ขอให้ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑลปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังนี้
1. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
2. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
3. ล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่ นาน 20 วินาที หรือใช้เจลที่ผสมแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
4. หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
5. หากมีไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที


ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.