อำเภอเก้าเลี้ยว ปฏิบัติมาตราการเข้มทุกพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส (COVID-19)

วันนี้ 23 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้สั่งให้จัดให้มีอ่างน้ำล้างมือ เจลล้างมือ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การจัดเก้าอี้ นั่งให้ห่างกัน  1.5 เมตร และได้แจกผ้าหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการ ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อป้องกันเชื่อไวรัสโควิด 19 และเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการของอำเภอเก้าเลี้ยวมีความมั่นใจว่า ปลอดเชื้อจริงๆ  ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้  ที่นั่งภายในห้องที่ให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.