นครสวรรค์ ทีซี เครน ร่วมป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

วันนี้ 22 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา คุณทนงศักดิ์ ชีวินโชติมา พร้อมด้วยครอบครัวชีวินโชติมา ส่งมอบ(ยืม)จักรเย็บผ้าและผ้า ให้อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อให้จิตอาสาชาวนครสวรรค์ทำหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อ COVID-19 แจกประชาชน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และคุณนายเป็นผู้รับมอบ
นี่คือตัวอย่างที่ดีคนนครสวรรค์ร่วมด้วยช่วยไทยพ้นภัย COVID-19

ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.