จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า เวทีแจ้งข้อมูลข่าวสารไม่เป็นทางการ ของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่บริเวณลานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพร่วมสภากาแฟยามเช้า โดยกิจกรรมในวันนี้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้มาร่วมงานทุกคน มีเจลและอ่างล้างมือไว้บริการ เพื่อสร้างสุขนิสัยการป้องกันตนเองจากเชื่อโรคที่มาจากการสัมผัส มีการใช้หน้ากากอนามัยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีทั้งหน้ากากอนามัยแบบผ้าและหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์ ส่วนราชการได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้สภากาแฟรับทราบ เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ แจ้งเรื่องงดกิจกรรมต่างๆ ของวัดและที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาที่ มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจำนวนมากออกไปชั่วคราว นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดแจ้งงดกิจกรรมในส่วนที่เป็นเจ้าภาพ เช่นการประชุม การจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ นายเอกรินทร์ อุ่นอบ รักษาการนายแพทย์สาธารณสุข แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 ทั้งสถานการณ์ของโลก สถานการณ์ในประเทศไทยและสถานการณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมแนะนำการปฏิบัติป้องกันตนเมื่อต้องอยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่น การล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ การล้างลูกบิดประตู ก๊อกน้ำด้วยไฮเตอร์ผสมน้ำแทนการใช้แอลกอฮอล์ ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน ด้าน พ่อเมืองปากน้ำโพนายอรรถพร สิงหวิชัย  กล่าวว่า ในระยะนี้ทุกคนต้องระมัดระวังป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา2019 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อกิจกรรมที่มีการประชุมคนจำนวนมากควรเลื่อนออกไปก่อนซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดจะหารือรายละเอียดกันอีกครั้งเพื่อมิให้ตื่นตระหนก ส่วนการผลิตพืชผลทางการเกษตรในช่วงนี้เป็นโอกาสของเกษตรกร เนื่องจากความต้องการอาหารจะเพิ่มมากขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.