จ.อุทัยธานี !!เอากับเค้าด้วย อำเภอลานสักพร้อมตำรวจภูธรลานสักร่วมกับสาธารณสุข ตั้งด่านจุดตรวจอนามัย คุมเข้ม คัดกรอง สะกัดกั้น เพื่อป้องกันโรคไวรัส COVID 19 ณ ป้อมตลาดปากเหมือง อ.ลานสัก

เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 18 มี.ค.63 อำเภอลานสักร่วมกับหน่วยงานตั้งด่านจุดตรวจอนามัย คุมเข้ม คัดกรอง สะกัดกั้น นำโดยนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสักพร้อมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองอำเภอลานสัก พล.ต.ต.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี นางสาวปานัดชา ไทยเศรษฐ์ สจ.เขต 1 จังหวัดอุทัยธานี นายสมเจตน์ เจียมเจือจันทร์ สาธารณสุขอำเภอลานสัก นางนงนุช อาจิณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลานสัก ตำรวจสถานีภูธรลานสัก  พร้อมนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอลานสักร่วมตั้งด่านสะกัดกั้น เพื่อตรวจอนามัย คุมเข้ม คัดกรอง  เพื่อป้องกันการแผร่ระบาดจากโรคไวรัสโควิด-19


เนื่องจาก กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งจังหวัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บริหารจัดการโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการดำเนินการตามมาตราการคัดกรอง แยกกัก กักกั้น หรือคุมไว้สังเกตุผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในพื้นที่ตามแต่ละจังหวัดและอำเภอตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนดดังนั้น จังหวัดอุทัยธานีจึงได้ดำเนินการบูรณาการหน่วยงานต่างๆแจกหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์สัญจร โดยตั้งด่านและจุดตรวจป้อมตำรวจตลาดปากเหมือง ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรหนาแน่น โดยใช้เวลาตรวจอนามัย คัดกรอง 3 ชั่วโมงดังกล่าว

นายสำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.