บริษัทผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กลวด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเสนอโครงการให้ประชาชนรับพิจารณา

ที่อาคารอเนกประสงค์ อบต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายอภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเสนอโครงการให้ประชาชนรับพิจารณาบริษัทผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กลวด  โดยมีนายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตอบคำถามในด้านต่างๆของบริษัทซิน เคอ หยวน จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ได้วางแผนพัฒนาโครงการโรงงาน เพื่อรองรับการขยายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กชั้นกลางและเหล็กชั้นปลายไม่มีการกลุงเหล็ก โดยเป็นการนำเศษเหล็กกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ มาผ่านกระบวนการหลอมและการรีดเหล็ก เพื่อผลิตเป็นแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กรูปพรรณ และมีกำลังการผลิตสูงถึง18,360ตันต่อวัน และมีกำลังการผลิตสูงสุด7,560ตันต่อวัน(เหล็กลวด)อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงการฯดังกล่าว บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ข้างเคียง ประกอบกับการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเข้าข่ายจะต้องจัดทรายการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีนายเขมพัสตร์ กิตติภักดีกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซิน เคอ หยวน จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม นายกฤตย เจริญรวย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส นายสมชาย ปิยะวรสกุล ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ได้มาเป็นวิทยากร โดยมีประชาชนในพื้นที่ม.4 ม.5 และม.7 จำนวน200 รายเข้าร่วมประชาคมย่อยในตำบลเขาคันทรง นอกจากนี้แล้วทางด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.เขาคันทรง ได้นำเครื่องตรวจวัดกรองไวรัสโควิค-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นอีกด้วย
ปราโมทย์ เหมือนลม้ายภาพข่าวโดย ธัญกิตต์ อ่อนแสง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.