ชุมพร-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทำความสะอาดเรือนำเที่ยว เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVlD 19

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานชุมพร เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับผู้ประกอบการทัวร์ดำนํ้าตื้นและดำนํ้าลึก จังหวัดชุมพร พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เช่น สารธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ร่วมมือกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดเรือนำเที่ยว เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดไรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVlD 19 ที่ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

และประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการป้องกันและมาตรการความปลอดภัยต่างๆ

ททท.สำนักงานชุมพรจึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดเรือนำเที่ยว พร้อมอุปกรณ์ร่วมกับผู้ประกอบการทัวร์ดำนํ้า

โดยมีการล้างทำความสะอาดเรือนำเที่ยว โดยมีการล้างทำความสะอาด ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส ซึ่งมีเรือที่เข้าร่วมในครั้งนี้ เช่น เรือบุหลัน (คอรอล แกรนด์ ไดฟ์เวอร์) ชุมพร ไดฟ์วิ่งเซ็นเตอร์ บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด บริษัท ต้นปาลม์ โวยาจ จำกัด  ธวัธชัย ไดฟ์วิ่ง เอ็ดดี้ ไดฟ์

เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ว่าจังหวัดชุมพรพร้อมสำหรับการดูแลและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ.ท่าเรือทะเลทรัพย์ ตำบลท่ายาง อ.เมือง จังหวัดชุมพรภาพข่าวโดย ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.