อำเภอเก้าเลี้ยว จัดสภากาแฟสัญจร ณ โรงเรียนวัดยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


 เวลา 06.00 นาฬิกา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ โรงเรียนวัดยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด​นครสวรรค์​ นางสรัญพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พันตำรวจเอกนิติศักดิ์ แก้วอ้น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พี่น้องไทดำ เข้าร่วมสภากาแฟ​ยามเช้า (Morning Meeting) ของ อำเภเก้าเลี้ยว จังหวัด​นครสวรรค์​ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ​ และ องค์กร​ภาคเอกชน​ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​กันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะเป็นประโยชน์​ต่อการประสานงาน การร่วมงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์​อันดี ระหว่างหน่วยงาน​ ในโอกาส​ต่อไป ซึ่งในวันนี้นายมนตรี ภู่เกตุ สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid 19 ให้ทุกคนปฏิบัติ ตามคำแนะนำในการนี้ นางสรัญพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ได้ให้กำลังใจ พร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือ และแก้ไขปัญหา​​ต่าง ๆ จนสำเร็จ​ลุล่วง​ด้วยดี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสามัคคีของหัวหน้าหน่วยงาน และพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนใน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดีที่สุด หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายอำเภอเก้าเลี้ยว แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวไทยดำ เข้าร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ พร้อมกับ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางใหญ่ตำบล หนองเต่าอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.