นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ผู้ช่วย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเร่งขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็กช่วยประคองวิกฤตภัยแล้ง


จังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายวัฒนากร ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  นำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกคลองสาธารณะบริเวณ หมู่ที่5 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อรับน้ำจากบึงเพียงเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  หลังภัยแล้งขยายวงกว้างจากฝนที่ทิ้งช่วงอย่างยาวนานเกษตรกรเริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้น 

จากการเปิดเผยของ นายวัฒนากร ผิวผ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน บอกว่า  การผันน้ำในครั้งนี้จะทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 1ล้านลูกบาศ์กเมตรเข้าสู่ชุมชนใน 3 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 5 หมู่ที่7และหมู่ที 9 ได้ใช้สำหรับพืชการเกษตรอายุสั้น และใช้สำหรับอุปโภคในครัวเรือน  ล่าสุดจึงได้นำกำลังคนและเครื่องจักรขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มความลึกพร้อมกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำให้ไหลสะดวกเพิ่มมากขึ้น  ให้พร้อมกับการผันน้ำช่วยเหลือภัยในพื้นที่การเกษตรแล้งและชาวบ้านต่อไป( มีบทสัมภาษณ์นายอำเภอกับนายก)


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.