ราชบุรี ข่าว - หน้ากากอนามัยจีวรสงฆ์ ล็อกแรกส่งมอบแล้ว

วันที่ 18 มี.ค.63 นางสาวมาณวิกา ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) ส่งมอบหน้ากากอนามัยที่่ทำด้วยผ้าจีวรพระสงฆ์ ล็อกแรกจำนวน 500 ชิ้น ให้กับ พระมงคลธรรมาภรณ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี(ธรรมยุต) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จ.ราชบุรี หลังสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ประชาชนจึงมีความตื่นตัว ในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น ทำให้หน้ากากอนามัย หรือ mask ไม่เพียงพอกับความต้องการ ขาดตลาด หาซื้อได้ยาก และมีราคาแพง

    จากวิกฤตที่เกิดขึ้น ทางพระมงคลธรรมาภรณ์ จึงได้ร่วมกับทางโรงเรียนเทศบาล 1 จัดทำโครงการตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยผ้าจีวรพระสงฆ์ขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตหน้าการอนามัย และสามารถนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้เพียงพอ เป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน และมีราคาแพง ทางวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการหาวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยผ้าจีวรพระสงฆ์ โดยตั้งเป้าผลิตไว้ 50,000 ชิ้น ก่อนจะนำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงเปิดเทอม

    พระมงคลธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี(ธรรมยุต) ได้กล่าวว่า ในวันนี้ได้มารับมอบหน้ากากอนามัย ที่ทำด้วยผ้าจีวรพระสงฆ์ จากจิตอาสาคณะครูอาจารย์ โรงเรียนเทศบาล 1 เพื่อจะนำไปถวายให้กับเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี นำไปแจกจ่ายให้กับพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยล็อกแรก จำนวน 500 ชิ้น ส่วนที่เหลือที่ตั้งเป้าไว้จำนวน 50,000 ชิ้น มีการเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว ในการติดต่อคณะจิตอาสา ให้มาช่วยตัดเย็บ เพื่อจะรีบเร่งดำเนินการตัดเย็บให้ครบทันตามกำหนดก่อนช่วงเปิดเทอม วัตถุดิบและเครื่องมือทางวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร มีให้ครบแต่หากต้องการกำลังจิตอาสามาช่วยในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด จึงขอเชิญชวนคณะจิตอาสาที่ต้องการช่วยตัดเย็บติดต่อมาได้ที่วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร หรือทางผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1ภาพข่าวโดย สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.