ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีวางเสาเอกก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบหลังใหม่

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 18 มี.ค.63 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางเสาเอกอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหลังใหม่ โดยมี พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหลังเดิม เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2480 ครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจาก สถานีฝึกสัตหีบ เป็น สถานีทหารเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2480 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2486 สถานีทหารเรือสัตหีบ ได้ยกระดับหน่วยงานขึ้นเป็นมณฑลสืบต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาที่อาคารดังกล่าวเป็นกองบัญชาการรวมประมาณ 82 ปี
แต่เดิมนั้น อาคารเป็นอาคารทรงเหลี่ยมจตุรัสย่อมุม มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 700 ตร.ม. ต่อมาเมื่อหน่วยมีการขยายอัตรากำลังพลตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงมีการต่อเติมอาคารจนมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 3,200 ตร.ม. ใน 4 กลุ่มอาคาร อย่างไรก็ตามเมื่อภารกิจของฐานทัพเรือสัตหีบได้ขยายขอบเขตมากขึ้นตามภารกิจของกองทัพเรือ ทำให้อาคารเดิมนั้นไม่สามารถรองรับความจำเป็นในการใช้งานอาคารอีกต่อไป อีกทั้งด้วยสภาพอาคารที่เก่าและใช้ในราชการมานาน จึงเป็นการยากที่จะปรับปรุงและต่อเติมอาคารให้มีความเพียงพอกับความต้องการของหน่วย จึงได้มีการศึกษาแนวทางการสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบแห่งใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา โดยได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของหนทางปฏิบัติต่างๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2562 จึงได้มีข้อตกลงในการสร้างอาคารกองบัญชาการหลังใหม่ บนพื้นที่ดั้งเดิมเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ใช้งานมามากว่า 82 ปี

ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้ว ฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ร้อย รปภ.ที่ 2 กอง รปภ.ฐท.สส. เพื่อใช้เป็นอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) ในระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหลังใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือในการปรับปรุงอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการย้ายระบบการสื่อสาร และระบบการประชุมทางไกล โดยฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินการย้ายหน่วยในส่วนบัญชาการจากอาคารกองบัญชาการหลังเดิม ไปยังอาคารกองบัญชาการชั่วคราว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และย้ายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพื่อทำการส่งมอบพื้นที่สำหรับการรื้อถอนอาคารเดิม และก่อสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบแห่งใหม่ต่อไป


ภาพข่าวโดย  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย 0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.