นายอำเภอนักพัฒนา ลงพื้นที่ ดูการปรับถมพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

ณ บ้านแหลมสมอ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ บ้านแหลมสมอ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดูสถานที่ตั้งที่จะสร้างบ้านกาชาด ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ลำบาก และไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่าได้มีการปรับหน้าดิน ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ที่ลำบาก ไร้ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีผู้ใหญ่อุดมศักดิ์ เจ้าของพื้นที่ ได้ร่วมลงพื้นที่ และให้ข้อมูล ตลอดจนเสร็จสิ้นสุดการตรวจดูพื้นที่ และ จะดำเนินการก่อสร้าง ให้เร็วที่สุด


ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.