สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ประเมินและรองรับ ความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้า

นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รวมจำนวน 20 คน ทั้งนี้หากสถานประกอบกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ท่านใดสนใจขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนดฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056802703  ต่อ 122
 ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.