ศรีสะเกษ- เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ชายแดนด้านเขาพระวิหาร มอบบ้านให้กับนักเรียน ตาม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน”

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 1 บ.สังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  มาเป็นประธานมอบบ้าน ให้กับเด็กหญิงปันนดา กล้าหาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเด็กหญิงเกศรินทร์ ครองเชื้อ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สองพี่น้อง โรงเรียนบ้านสังเม็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์  อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า  คือนายหนูเพียร นวลไชย และนางสุกิน  นวนไชย โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กล่าวรายงาน มีผู้บริหารการศึกษา ครู หน่วยงานราชการองค์กรเอกชนร่วม ให้การต้อนรับ  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สนับสนุนการสร้างบ้าน  เยี่ยมชมบ้าน  เด็กหญิงปันนดา  กล้าหาญ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ทำให้วันนี้มีบ้านสวยๆ หนูจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
ต่อมานายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  และคณะ ได้เดินทางไปที่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  เปิด โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน  มีผู้บริหารการศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน  ทหารกองพันทหารราบที่ 12  หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23  ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต  ตลอดทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับ ผู้มาในงานได้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานเพื่อป้องกันคัดกรอง โควิต-19  โดย จนท.โรงพยาบาลกันทรลักษ์  คณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านต่างๆ  10 กลุ่มโรงเรียน นำมาแสดงที่สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้  และสอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ซึ่งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน  คณะกรรมการฯ 10 กลุ่มโรงเรียน  ได้พิจารณาคัดเลือก ซ่อมสร้างบ้าน  13 หลัง มูลค่ารวม  1 ล้าน 5 แสนบาท  เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมกาวชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ได้จัดทำ “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน ”  ในสังกัด เพื่อสร้างหรือปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านที่อยู่อ่าศัยให้กับนักเรียนให้มีสภาพแข็งแรงมั่นคง และผู้อยู่อาศัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ภาพข่าวโดย วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.