ด้วยความหว่งใย และใส่ใจจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดขณะนี้  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
มีความห่วงใยประชาชนที่มารับบริการ รวมถึงผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วย มาให้กำลังใจผู้ป่วย
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล​ ดังนี้
1.ไม่ควรนำเด็กมาเยี่ยมผู้ป่วย
2.จำกัดจำนวนญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยครั้งละ 2 คน
3.ล้างมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์​ก่อนเข้าภายในอาคาร​ และเมื่อสัมผัสวัตถุอื่นๆ
4.ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปในที่มีผู้คนหนาแน่น และไม่นำมือสัมผัสใบหน้า
เมื่อต้องการทิ้งหน้ากากอนามัยให้นำใส่ถุงพลาสติกปิดถุงให้สนิท
(ภาพยืนในสถานที่แออัดหรือคับแคบ)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.